Предлагаме на нашите клиенти професионално сервизно следгаранционно обслужване на закупената от нас техника, чрез абонамент.
Абонамента включва- отстраняване на неизправности и повреди, извършване на технически ревизии и профилактични прегледи във възможно най-кратък срок, като допълнително се заплащат вложените резервни части.

Цени за абонаментно обслужване на стоматологична апаратура закупена от Нерадент:
- 60 лв./месец за юнит, компресор, аспирация, автоклав, дестилатор, опаковъчна машина
- 45 лв./месец за рентгенов кугел при наличие на всички изисквания и нормативи за откриване на рентгенов апарат

Еднократно повикване за сервиз, извън абонамента е 70лв. Труд за 1 час на сервизен специалист е 45лв/час. Резервните части се заплащат по ценоразпис. При всяко повикване сервизният специалист издава пълен протокол за извършената дейност.


Предимство на нашия сервизния отдел е бързо реагиране при проблеми, поддържане на голяма и разнообразна складова наличност с резервни части и квалифицирани сервизни специалисти, които осигуряват комплексно обслужване на Вашата апаратура.

НОВО!

Нагоре