Нерадент

ОБЕДИНЕНИ срещу COVID-19

С помощта на Фонд „ОБЕДИНЕНИ срещу COVID-19“ в Габрово вече са рециклирани и дарени 4 модерни стерилизиращи машини. Инициативата е на компания „Лоджискеър – България“ и по този начин се осигурява възможност за лесно и ефективно стерилизиране на маски, защитни облекла и медицински инструменти – както за медиците, които ежедневно са на първа линия, така и за техните колеги и всички пациенти при необходимост.
Техниците на фирмата с добрата воля на работодателя в работно време успяха да възстановят автоклави с дефекти и да сглобяват от няколко излезли от употреба машини нова такава, в напълно изправно състояние. Срещнаха много предизвикателства, но след успешно решените проблеми, уредите вече се използват като имат и гаранция за употреба и поддръжка в следващата 1 година. За техниците това е предизвикателство с много хуманна цел и всички са ангажирани с желанието да са полезни и да помогнат.
Два от общо четирите автоклава бяха дарени безвъзмездно за стерилизация на маски и защитни облекла, както и други инструменти на “Диагностично–консултативен център І – Габрово” ЕООД - 1-ва и 2-ра база.
Другите два автоклава са дарени на МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ – Габрово, осигурявайки така необходимата помощ от още стерилизиращи машини. Оборудването ще се използва за стерилизация на маски и защитни облекла, както и други инструменти за многократна употреба. Специално за нуждите на многопрофилната болница автоклавите са с допълнителна функция принтиране на отчет, за да има печатна следа за стерилизираните инструменти.
Горепосоченото оборудване се предоставя безвъзмездно от Лоджискеър България ЕООД в изпълнение на проект, финансиран от Фонд „ОБЕДИНЕНИ срещу COVID-19“, с договор №COV – 1070/2020г.