Автоклави и опаковъчни машини (3)

Аспирационни системи (24)

Дентални юнити (5)

Ендодонтски системи (1)

Интраорални камери и скенери (4)

Компресори (10)

Лазери (4)

Микроскопи (1)

Осветление (5)

Рентгени и визуализация (6)

Стол на стоматолога (3)

Фотополимерни лампи (2)