СЕРВИЗ

СЕРВИЗЪТ НА  Neradent е съставен от инженери и технически специалисти в областта на медицинската техника, редовно посещаващи квалификационни курсове във фирмите производители на изделията, които нашата фирма представлява на Българския пазар.

Цени за абонаментно обслужване на клиенти

(Цените са без ДДС)

Автоклав
600 лв. на година
Реакция до 48 часа в работни дни
Получавате оборотна техника за времето на сервизиране
Всички резервни части са за сметка на сервиза и не се заплащат от клиента
Издаване на удостоверение за годишен технически преглед, необходим при проверка от РЗИ
Компресор
600 лв. на година
Реакция до 48 часа в работни дни
Получавате оборотна техника за времето на сервизиране
Всички резервни части са за сметка на сервиза и не се заплащат от клиента
Аспирация
600 лв. на година
Реакция до 48 часа в работни дни
Получавате оборотна техника за времето на сервизиране
Всички резервни части са за сметка на сервиза и не се заплащат от клиента
Дентален юнит
1200 лв. на година
Реакция до 48 часа в работни дни
Резервни части за сметка на сервиза и не се заплащат от клиента
В резервни части не влизат: кожена тапицерия на денталния юнит, счупени или надраскани стъклени повърхности, механично счупени или надраскани метални повърхности от машината
Абонаментното обслужване не включва периферия, като турбини и наконечници, ултразвук, инструменти, airflow профилактика
Пакет 1
1200 лв. на година
Aвтоклав / Компресор / Аспирация
Реакция до 48 часа в работни дни
Получавате оборотна техника за времето на сервизиране
Всички резервни части са за сметка на сервиза и не се заплащат от клиента.
Пакет 2
1800 лв. на година
Дентален Юнит / Aвтоклав / Компресор / Аспирация
Реакция до 48 часа в работни дни
Получавате оборотна техника за времето на сервизиране
Всички резервни части са за сметка на сервиза и не се заплащат от клиента.
Дентален юнит - Реакция до 48 часа в работни дни. Резервни части за сметка на сервиза и не се заплащат от клиента. В резервни части не влизат: кожена тапицерия на денталния юнит, счупени или надраскани стъклени повърхности, механично счупени или надраскани метални повърхности от машината, периферия, като турбини и наконечници, ултразвук, инструменти, airflow профилактика
Рентгенов Апарат и Сензор
1500 лв. на година
Реакция до 48 часа в работни дни
Резервни части за сметка на сервиза и не се заплащат от клиента
Получавате оборотна техника за времето на сервизиране

ВНИМАНИЕ !

  • “Neradent” обслужва с приоритет изделията в гаранционен срок и абонаментните договори. За тях ние имаме актуална техническа, статистическа информация, която ни позволява да предоставим навременна логистика, както на труд, така и на снабдяването с резервни части.
  • Всички останали ремонти се договарят във време и обхват, които са възможни и за двете страни.

 

* При отказ на клиента да плати дадената сума или да подпише протокола при последващо повикване от същия адрес и неплатена такса се реагира само тогава, когато клиента преведе съответната дължима сума предварително по банка или с куриер.

* При всеки извършен ремонт се поставя фирмен стикер.

*При прекратяване на договора, преди изтичане на срока, на клиента ще му бъде възстановена сумата, която остава до неговото изтичане.

!!! След постъпване на вашето обаждане на телефон: 0897735717 или  e-mail: serviceneradent@gmail.com ,то влиза в регистър с посочен час на постъпване.

Всяко друго обаждане и/или заявка на мобилен телефон, отправено директно към сервизен специалист или търговец, не влиза в регистъра на фирмата и не се приема, като заявка за изпълнение.

Ценоразпис за еднократни посещения, без абонамент:

Заплащане за труд на един сервизен специалист на час, включва и времето прекарано на път, без да се начислява сума за гориво 70 лв./час

Ремонт на автоклав : 600 лв.

Ремонт на компресор : 600 лв.

Ремонт на аспирационна система : 600 лв.

Техническа ревизия на стоматологичен стол : 100 лв.

* При необходимост ремонта да продължи повече от 3 часа, цената се определя индивидуално

Shopping cart
Start typing to see products you are looking for.