Дентални юнити (5)

Рентгени и визуализация (7)

Автоклави и опаковъчни машини (3)

Компресори (20)

Аспирационни системи (25)

Осветление (5)

Ендодонтски системи (1)

Микроскопи (1)

Лазери (4)

Интраорални камери и скенери (4)

Фотополимерни лампи (2)

Стол на стоматолога (3)